O lecznicy

historia, teraźniejszość

Historia

Przychodnia w obecnej postaci, funkcjonuje od maja 2005 roku, jednakże działalność lecznicza lek.wet. Marka Pasiaka w Siedlcach, sięga roku 1997.

Poprzednio lecznica (ach te nazwy z nomenklatury unijnej) przychodnia weterynaryjna dla zwierząt mieściła się przy ulicy Granicznej 21. Jednak w związku z dostosowaniem się naszego kraju do wymagań Unii Europejskiej oraz poszerzeniem zakresu działalności przystosowałem do moich celów budynek przy ulicy Granicznej 25 w Siedlcach.

Od początku pracy w Siedlcach współpracuję z Urzędem Miasta Siedlce w zakresie opieki nad zwierzakami bez właścicieli (zagubionymi lub bezdomnymi), które uległy wypadkom komunikacyjnym lub miały konflikt z prawem (pogryzły lub podrapały ludzi), czynnie biorę udział w Ogólnopolskich Dniach Sterylizacji, a od 2005 roku w akcji „Uśmiech Pupila”.

Przychodnia wraz z firmą ROYAL CANIN od 2010 roku organizuje AKCJĘ INFORMACYJNO-EDUKACYJNĄ dotyczącą otyłości psów i kotów.

Teraźniejszość

Aby sprostać coraz większym wymaganiom właścicieli zwierząt oraz podnieść jakość usług medycznych przygotowałem i zarejestrowałem pracownię rentgenowską, rozszerzyłem zakres badań mikroskopowych (zeskrobiny, wymazy parazytologiczne, badanie kału w kierunku obecności pasożytów), a w kwestii badań krwi i moczu (hematologiczne, immunologiczne, biochemiczne), wymazów (bakteriologicznych, mykologicznych) i guzów nowotworowych (histopatologicznych) nawiązałem współpracę z laboratorium weterynaryjnym.

Także zawężenie specjalizacji lekarzy weterynarii oraz pojawienie się nowych metod rozpoznawania i leczenia chorób układu kostno-mięśniowego, czy diagnostyki i leczenia guzów nowotworowych poskutkowało rozszerzeniem współpracy ze specjalistami w dziedzinach chirurgii i onkologii.